Werkwijze

Onze werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, intern begeleiders, orthopedagogen en teamleiders samen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Leerlingen kunnen waar nodig gebruik maken van klassenapparatuur.

Wij bieden de leerstof aan in kleine stapjes. We stemmen de leerstof aan op het tempo en niveau van de leerling. In de klas werken wij in groepjes en individueel. In de onderbouw staat het op gang brengen van een goede communicatie centraal. Alle hulpmiddelen worden ingezet om ervoor te zorgen dat de leerlingen begrijpen wat er tegen hen gezegd wordt. Door middel van speelse werkvormen worden nieuwe woorden en zinnen geleerd en worden de leerlingen gestimuleerd ‘zelf het woord te nemen’. Vanaf groep 3 is de lesstof in de klas vergelijkbaar met die van een reguliere school. In groep 3 en 4 blijven de leerlingen qua niveau zoveel mogelijk bij elkaar en krijgen zij hetzelfde leerstofaanbod. Vanaf groep 5 gaan de niveaus binnen de groepen meer van elkaar verschillen. Wij geven wettelijk verplichte vakken en hebben een aangepast programma als dat nodig is. Wij dagen leerlingen uit om te leren in een omgeving waarin zij zich veilig voelen. Dit doen we door duidelijke regels te stellen. Wij bieden structuur door onder andere pictogrammen, dagritme kaarten, werkschema’s, fotowerkkaarten en stoplichtmethoden.

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg of leerlijnen? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.