Lestabel, methodieken en methoden

Lestabel

Wij besteden een vast aantal uren van de lessen per vak. In onderstaande tabellen staat hoeveel uur wij per vak besteden en welke methode of methodiek wij hierbij gebruiken. Onder de tabellen vindt u voorbeelden van methodes en methodieken.

Urentabel

Verantwoording urentabel

Groep doorbroken werken (wanneer nodig) op de vier hoofdvakken; (voorbereidend) technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en (voorbereidend) rekenen.

Met het gelijktrekken van het aantal uren voor de vier hoofdvakken, is het mogelijk om op verschillende manieren onderwijs op maat aan te bieden:

  • In principe volgen de leerlingen op het Rotsoord in hun eigen klas, afgestemd op het OPP, onderwijs. Leerlingen met een zeer afwijkende didactische ontwikkeling (op het Rotsoord gemarkeerd als zijnde ‘rode leerlingen’, krijgen de mogelijkheid om meer op onderwijs op maat te volgen. Dit onderwijs op maat wordt multidisciplinair afgestemd in de commissie van leerlingenzorg. Anderzijds kunnen de leerlingen met een (zeer) goede didactische ontwikkeling verrijkt worden met aanbod in een hogere groep met passender lesstof.
  • Door het verhogen van de uren per week voor de vier hoofdvakken, mogen we verwachten dat dit de opbrengsten zal verhogen.

Communicatie

Om de communicatieve vaardigheden van onze leerlingen te versterken en verbeteren wordt er extra aandacht besteed aan het oefenen hiervan, middels de leerlijn Communicatieve Vaardigheden. Logopedisten en leerkrachten werken hierin nauw samen.

Engels

Vanuit de voortgezet (speciaal) onderwijs scholen, krijgen wij de feedback dat het Engels taalniveau van onze leerlingen verbeterd kan worden. Daarom is ervoor gekozen om Engels vanaf groep 6 (spelenderwijs) aan te bieden en de leerlingen hier alvast kennis mee te laten maken. Het is doel is hiermee om de aansluiting naar het v(s)o te optimaliseren.