Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Overblijven

Op het Rotsoord hebben wij een continurooster. Alle leerlingen eten hun lunch op school. Leerlingen nemen voor de fruitpauze fruit en een beker of pakje drinken mee, en voor de lunchpauze brood en een beker of pakje drinken.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt jaarlijks op onze school. Ouders kunnen de foto’s via een beschermde link, online bestellen. Er worden foto’s van alle leerlingen gemaakt en klassenfoto’s. Ook is er de mogelijkheid om met een broertje of zusje die op een andere school zit, op de foto te gaan. Dan moet u uw andere kind(eren) wel zelf brengen en halen.

Vervoer leerlingen en verkeer rond de school

Woont uw kind in de directe omgeving van school? Dan zorgt u zelf voor het vervoer van en naar school. Als u verder van school af woont, dan kunt u vervoer met een taxi of busje aanvragen bij uw gemeente. Het aanvragen van vervoer is de verantwoordelijkheid van de ouders en kan pas gebeuren nadat de leerling is ingeschreven op school. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente waar u woont. De chauffeurs brengen de leerlingen tot het hek van het schoolplein. Bij het ophalen staan de chauffeurs te wachten op het schoolplein totdat alle kinderen er zijn en neemt ze mee naar de taxi/busje. Bij ziekte of afwezigheid van uw kind, nemen de ouders contact op met het vervoersbedrijf.

Ouders die hun kinderen met de auto komen brengen en halen, vragen we op het schoolplein te wachten totdat de kinderen naar buiten komen.

Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgen leerlingen huiswerk mee naar huis.

Bijzondere activiteiten

Op Auris Rotsoord worden de christelijke feesten gevierd. Jaarlijks vieren wij Kerst met de hele school. Het ene jaar doen de kleuters hier aan mee, het andere jaar vieren zij hun eigen, kleinschaligere kerstfeest. Ouders worden hier ook voor uitgenodigd.

 

Wij vieren ook het Paasfeest op school. Per bouw verschilt het hoe dit gevierd wordt: met een brunch, toneelstuk of gezamenlijke lunch met ouders.

Schoolkampen, schoolreisjes en excursies

Aan het einde van het schooljaar gaat groep 8 op schoolkamp.

De andere groepen gaan om het jaar op schoolreisje, meestal per bouw.

Er worden ook andere excursies georganiseerd, afhankelijk van het leerjaar en niveau van de leerlingen. Uitstapjes die gemaakt worden zijn bijvoorbeeld: Sinterklaashuis, (streek)musea, kijken bij de boer, culturele voorstelling. Dit verschilt per schooljaar.

Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening (BHV)

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).

Leerlingdossier

Van elke leerling houden wij een dossier bij op school. Alleen schoolmedewerkers die met een leerling werken, de schoolleiding en de inspectie mogen deze gegevens inzien. Wilt u inzage in het dossier van uw kind? Maak dan een afspraak met de teamleider van onze school. Gegevens over leerlingen geven we alleen aan derden na schriftelijke toestemming van de ouders.