Ouders

Contactmomenten met ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten.

Nieuwe leerlingen

Het contact met ouders begint al voordat leerlingen bij ons op school zijn ingeschreven. Ouders kunnen zich inschrijven voor een rondleiding en een informatief gesprek. U kunt zich telefonisch, 030-2525000 via de administratie inschrijven. De rondleidingen vinden plaats op dinsdag of woensdag ochtend van 11.00 tot 12.00 uur. De vastgestelde data voor rondleidingen in 2021 volgen nog.

Ouderspreekmiddagen en -avonden

Door het jaar heen zijn er diverse ouderspreekmiddagen en –avonden waarop de leerkracht en/of logopediste met u over de ontwikkeling van uw kind praat. De data hiervoor vindt u in de kalender. Wij verwachten dat alle ouders op deze momenten aanwezig zijn.

Oudergesprekken

Er zijn diverse oudercontactmomenten in het jaar waarop we een bepaald onderwerp bespreken. Deze momenten zijn niet verplicht, maar wel interessant. U krijgt altijd voorafgaand aan zo’n oudercontactmoment een herinnering waarop u aan kunt geven of u aanwezig bent.

Vieringen

Bij verschillende vieringen worden ouders uitgenodigd, bv. afsluiting van de themaweek, Kerstviering, Paasviering. Dit kan per jaar en per groep soms verschillen. U krijgt de juiste informatie van de leerkracht van uw kind.

Koffie-ochtenden

De ouderraad organiseert door het jaar heen enkele koffie-ochtenden. Deze zijn bedoeld om ouders met elkaar in contact te brengen en met elkaar te praten over verschillende onderwerpen waar je als ouder mee te maken hebt als je kind op een school voor speciaal onderwijs zit.

Contact tussendoor

De leerkracht van uw kind is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt hem of haar mailen of bellen. Het laatste natuurlijk altijd na schooltijd.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie

Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad is er voor ouders en school. De raad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van bijvoorbeeld feesten en ouderavonden.

De school vraagt ieder jaar aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is voor dit schooljaar is vastgesteld op € 50,- per leerling. We organiseren daarmee leuke activiteiten voor de kinderen. De bijdrage is erg welkom. Wij ontvangen deze bijdrage graag aan het begin van het schooljaar. U krijgt hier bericht over.

Goede doelen

Op maandag mogen de kinderen geld meenemen voor het zendingsproject van onze school. We sponsoren een jongetje, Linam, die in Zuid-Afrika woont. Linam woont met zijn ouders en zijn broer en zusje in een arme wijk van Jeffrey’s Bay. Door midden van het sponsorproject kunnen we hem een goede basis geven voor zijn verdere leven.

Het sponsorproject loopt via de organisatie Victory4All. Een leerkracht die bij ons op school heeft gewerkt, heeft een tijdje met haar gezin in Zuid-Afrika gewoond en werkte daar met haar man mee in dit project. De lijnen zijn ook na haar vertrek kort gebleven. Een paar keer per jaar krijgen we informatie over Linam en vertellen we iets over hem op onze website.