Ouders

Contactmomenten met ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten.

Nieuwe leerlingen

Het contact met ouders begint al voordat leerlingen bij ons op school zijn ingeschreven. Ouders kunnen zich inschrijven voor een rondleiding en een informatief gesprek. U kunt zich telefonisch, 030-2525000 via de administratie inschrijven. De rondleidingen vinden plaats op dinsdag of woensdag ochtend van 11.00 tot 12.00 uur. De vastgestelde data voor rondleidingen in 2021 volgen nog.

Ouderspreekmiddagen en -avonden

Door het jaar heen zijn er diverse ouderspreekmiddagen en –avonden waarop de leerkracht en/of logopediste met u over de ontwikkeling van uw kind praat. De data hiervoor vindt u in de kalender. Wij verwachten dat alle ouders op deze momenten aanwezig zijn.

Oudergesprekken

Er zijn diverse oudercontactmomenten in het jaar waarop we een bepaald onderwerp bespreken. Deze momenten zijn niet verplicht, maar wel interessant. U krijgt altijd voorafgaand aan zo’n oudercontactmoment een herinnering waarop u aan kunt geven of u aanwezig bent.

Vieringen

Bij verschillende vieringen worden ouders uitgenodigd, bv. afsluiting van de Kinderboekenweek, Kerstviering, Paasviering. Dit kan per jaar en per groep soms verschillen. U krijgt de juiste informatie van de leerkracht van uw kind.

Koffie-ochtenden

De ouderraad organiseert door het jaar heen enkele koffie-ochtenden. Deze zijn bedoeld om ouders met elkaar in contact te brengen en met elkaar te praten over verschillende onderwerpen waar je als ouder mee te maken hebt als je kind op een school voor speciaal onderwijs zit.

Contact tussendoor

De leerkracht van uw kind is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt hem of haar een bericht sturen via Parro of bellen. Het laatste natuurlijk altijd na schooltijd.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

 • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
 • Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie

Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad is er voor ouders en school. De raad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van bijvoorbeeld feesten en ouderavonden.

Voor groep 1 tot en met groep 7 is het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €50,-.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • De algemene bijdrage is €25,- dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten
  voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal
  voor podiumoptredens, excursies, het zomerfeest en nog veel meer.
 • De bijdrage voor het schoolreisje is €25,-.

Voor groep 8 is het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €95,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • De algemene bijdrage is €25,- dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten
  voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal
  voor podiumoptredens, excursies, het zomerfeest en nog veel meer.
 • De bijdrage voor het schoolkamp in groep 8 is €70,-, dit wordt ook aan de
  eindmusical besteed. Deze wordt apart in rekening gebracht voor de kinderen van groep 8.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het schoolreisje/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.