Raden en vertrouwenspersonen

Medezeggenschap

Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris Onderwijs geldt. In deze MR zijn vijf zetels voor ouders en vijf zetels voor medewerkers. Voor de ouderzetels wordt één ouder gekozen door en uit de ouders van  leerlingen met begeleiding van de instelling. De MR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur.

Deelraad

De Deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en het beleid van de regio waar de school onderdeel van is. Vanuit elke locatie kan één ouder worden gekozen. Voor één van de ouderzetels wordt één ouder gekozen door en uit de ouders van leerlingen met begeleiding van de instelling. De medewerkers hebben een aanstelling op regioniveau en kunnen zich
verkiesbaar stellen. De Deelraad vergadert meerdere keren per jaar met elkaar en overlegt met de regiodirectie.

Locatieraad

Naast de formele medezeggenschapsorganen is er op elke locatie een locatieraad. De locatieraad op het Rotsoord bestaat uit 6 ouders en 1 personeelslid. De locatieraad is er voor ouders en school. De raad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van bijvoorbeeld feesten en ouderavonden.

Veiligheidscoördinator en aanspreekpunt pesten

Bij Auris Rotsoord is Jolijn Kamphuis de veiligheidscoördinator en tevens de aanspreekpersoon bij pesten. Zij is te bereiken via het algemene nummer van de school.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen op Auris Rotsoord zijn Gerda Tjekstra en Els Hartvelt. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de school.